Kế hoạch kiểm tra toàn diện tổ tự nhiên

TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:  /KHTCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Quảng Thach, ngày 05 tháng 10 năm 2018   KẾ HOẠCH Kiểm tra toàn diện,…
images (1)

KẾ HOẠCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  …
photo

Kế hoạch các hội thi qua mạng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THCS Q…