42862369_473142153173077_8132262172563603456_n

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7 NĂM 2020

     PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH     TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 21  tháng 4  năm 2020   KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC NGÀY SÁCH…

Giới thiệu sách tháng 2

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2: TÊN SÁCH : CHỮ HIẾU HIẾU – Biểu hiện đẹp nhất của lòng thương yêu, của sự biết ơn, của đức hi sinh, biểu hiện ngời sáng nhất của tình cảm gia đình. Chữ Hiếu chính là tựa…
15451050_784606365013517_1877027980_n

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ XƯA

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ THỜI XƯA   Từ ngàn xưa tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống đó đã được ông cha ta coi trọng và phát huy…
24171540_977364625737689_1972442721_n

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2017

“HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA” Hôm nay xin giới thiệu với các em một cuốn sách mang tên “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của bộ ba tác…
24257367_977356629071822_1382405198_n (1)

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

CUỐN SÁCH: TÌNH YÊU CON Để chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, thư viện trường THCS Quảng Thạch xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách…
15666403_791048917702595_801672259_n

GIỚI THIỆU SÁCH: NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

GIỚI THIỆU SÁCH : NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM   Câu chuyện bắt đầu khi ông Frederic Whitehust – một người lính Mĩ sau 35 chiến tranh vẫn giữ hai cuốn nhật kí của một kẻ địch bên kia chiến tuyến, và đau…
images

LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện công văn số 2072/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Thực…