15451050_784606365013517_1877027980_n

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ XƯA

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ THỜI XƯA   Từ ngàn xưa tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống đó đã được ông cha ta coi trọng và phát huy…
15666403_791048917702595_801672259_n

GIỚI THIỆU SÁCH: NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

GIỚI THIỆU SÁCH : NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM   Câu chuyện bắt đầu khi ông Frederic Whitehust – một người lính Mĩ sau 35 chiến tranh vẫn giữ hai cuốn nhật kí của một kẻ địch bên kia chiến tuyến, và đau…
images

LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện công văn số 2072/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Thực…