15451050_784606365013517_1877027980_n

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ XƯA

GIỚI THIỆU SÁCH: CHUYỆN KỂ VỀ THẦY TRÒ THỜI XƯA   Từ ngàn xưa tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống đó đã được ông cha ta coi trọng và phát huy…
24171540_977364625737689_1972442721_n

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2017

“HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA” Hôm nay xin giới thiệu với các em một cuốn sách mang tên “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của bộ ba tác…