Công đoàn trường THCS Quảng Thạch Gồm 20 đoàn viên và 3 lao động công đoàn Chủ tịch: Hồ Đức Tính Cấp ủy: Trần Thị Giang

Chi bộ trường THCS Quảng Thạch Bí thư: Nguyễn Minh Phương Phó bí thư: Hoàng Ngọc Hưng Cấp ủy: Hồ Đức Tính