Chi bộ trường THCS Quảng Thạch Bí thư: Nguyễn Minh Phương Phó bí thư: Hoàng Ngọc Hưng Cấp ủy: Hồ Đức Tính