Công đoàn trường THCS Quảng Thạch Gồm 20 đoàn viên và 3 lao động công đoàn Chủ tịch: Hồ Đức Tính Cấp ủy: Trần Thị Giang