Giới thiệu

Trường THCS Quảng Thạch  được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Quảng Thạch . Trường  được đặt tại trung tâm xã  Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Quảng Thạch luôn hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.

14569772_1044443342339179_1844971716_n