LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tháng Mười Một 7, 2016 9:11 sáng

Thực hiện công văn số 2072/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Thực hiện hướng dẫn số 357/HD-PGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Trường THCS Quảng Thạch đã tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật  Việt Nam với chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

15129989_772398486234305_1391082031_n

Tham dự lễ phát động có Đ/c Nguyễn Minh Phương – Bí thư chi bộ – Hiệu trường nhà trường, đ/c Hoàng Ngọc Hưng – Phó BTCB- Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban Giáo dục PL, đ/c Hồ Đức Tính – CT Công đoàn cùng toàn thể giáo viên nhân viên và toàn bộ 243 học sinh của trường.

https://pro-academic-writers.com/

Phát biểu tại lễ phát động, đ/c Hoàng Ngọc Hưng – trưởng ban giáo dục pháp luật của nhà trường khẳng định:  Thông qua hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung và nhà trường nói riêng; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; làm sâu sắc thêm hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn trường; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã nhà.

 

Lễ phát động “Ngày pháp luật” được tổ chức với mục đích phổ biến về nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tuyên truyền các văn bản pháp luật, phổ biến và nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luât; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh toàn trường.