Giới thiệu sách: Tài liệu hướng dẫn về giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tháng Chín 23, 2019 3:20 chiều

Như chúng ta đã biết khu vực duyên hải miền Trung trong đó có Quảng Bình của chúng ta, là khu vực có nhiều thiên tai với các loại hình thiên tai phức tạp và thường xuyên đe dọa đến mọi hoạt động của đời sống nhân dân. Vì vậy việc trang bị cho nhân dân những kiến thức cơ bản để ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng và  cần thiết, nhất là việc giáo dục  cho các em học sinh về tác hại của biến đổi khí hậu và giáo dục các em ứng phó với thiên tai.

 

Đó chính là lý do mà năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu hướng dẫn về giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu nằm trong dự án Giáo dục Trung học cơ sơ khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, từ đó chung tay làm giảm nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Tài liệu cũng góp phần định hướng một số hoạt động dạy học cho giáo viên về nội dung ứng phó với thiên tai và biến đôi khí hậu một cách có hiệu quả hơn.

Tài liệu hướng dẫn về giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu gồm 3 phần:

Phần 1: Kiến thức chung về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu: Phần này giới thiệu đến chúng ta khái quát về đặc điểm của khu vực duyên hải miền Trung và những tác động của biến đổi khí hậu gây ra những loại thiên tai thường xuyên cho khu vực này và những hậu quả của nó lên đời sống người dân nơi đây

Phần 2: Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải miền Trung dành cho học sinh: Phần này giới thiệu đến chúng ta những kỹ năng phòng chống thiên tai cơ bản của lứa tuổi học sinh  và các phương pháp và hình thức mà các thầy cô giáo có thể áp dụng để dạy học về biến đổi khí hậu ở các trường THCS.

– Phần 3: Ví dụ minh họa: Phần này giới thiệu đến các thầy cô giáo những ví dụ về các phương pháp và hình thức để áp dụng vào giảng dạy ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở từng bài học cụ thể của bộ môn Địa lý và bộ môn Công nghệ tại trường THCS.

Đây thực sự là cuốn tài liệu quan trọng và cần thiết đối với giáo viên cũng như các em học sinh trong việc nâng cao nhận thức về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại khu vực duyên hải miền Trung nói chung và Quảng Bình chúng ta nói riêng. Từ đó chung tay cùng với mọi người làm giảm nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai và biến đổi khi hậu gây ra.

Cuốn tài liệu hiện có tại thư viện trường, kính mời các thầy cô giáo và các em học sinh quan tâm đón đọc.