KẾ HOẠCH

Tháng Mười 5, 2016 9:51 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS Q THẠCH                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-NT                                                                                                                       Quảng Thạch, ngày    tháng 9 năm 2016

                                           KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA MẠNG

THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP THCS

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ  hướng dẫn Số: 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017;

Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về thi Olypic Tiếng anh qua mạng internet và thi tài năng tiếng anh THCS các cấp năm học 2016 – 2017.

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp;

Căn cứ Công văn số   /PGD ĐT-THCS ngày    tháng 9 năm 2016 của Phòng GD ĐT Quảng Trạch về hướng dẫn tổ chức thi Olypic Tiếng anh qua mạng interne cấp THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số   /PGD ĐT-THCS ngày    tháng 10 năm 2016 của Phòng GD ĐT Quảng Trạch về hướng dẫn tổ chức thi Tài  năng Tiếng anh cấp THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của  nhà trường, Trường THCS Quảng Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức thi Olympic Tiếng anh qua mạng internet và thi tài năng tiếng anh cấp THCS trong nhà trường năm học 2016-2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH

– Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại  trường THCS kể cả trong giáo viên và học sinh

– Tạo sân chơi trực tuyến môn Tiếng anh cho học sinh toàn trường.

– Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập;

– Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập.

– Rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán và các môn KHTN.

– Nâng cao kỷ năng giải toán, trí thông minh, nhanh nhạy cho học sinh.

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA
 2. Đối tượng:

Toàn thể giáo viên giảng dạy môn Toán mỗi giáo viên ít nhất lập 02 níc.

Khuyến khích học sinh toàn trường tham gia.

(Bắt buộc mỗi khối có ít nhất 05 em tham gia thi các cấp)

 1. Đăng kí tham gia:
 2. a) Đăng kí thành viên trên website:violympic.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; huyện/ thị xã/ thành phố; tỉnh. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.
 3. b) Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh “Vào thi” để tham gia các vòng thi.

* Chú ý: Giáo viên hướng dẫn cho các em đăng ký với họ tên thật của học sinh; các Nic Name dễ nhớ, thân mật, mật khẩu dễ nhớ và có tính bảo mật.

Giáo viên đăng ký với một tên nào đó (không bắt buộc dùng tên thật của mình để đăng ký dự thi) và báo lên với chuyên môn trường biết.

 

III. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

 1. Số vòng thi của mỗi năm và vòng thi các cấp

Các vòng thi do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website, trung bình 1 – 2 tuần một vòng. Vòng 1 bắt đầu từ 8 giờ  ngày 5/9/2016.

Mỗi vòng thi và mỗi bài thi đều có quy định về thời gian. Thời gian còn lại của học sinh khi làm bài thi, được thông báo trên màn  hình. Học sinh phải vượt qua các vòng thi trước vòng thi cấp trường mới được tham gia vòng thi cấp trường.

 

 1. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu, bên cạnh những điều kiện khác do ban tổ chức cấp tương ứng quy định (nếu có), như sau:

– Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh trung học phổ thông phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

– Để tham gia vòng thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh TH và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

– Để tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.

– Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được chọn dự thi dựa trên các tiêu chí do Ban tổ chức cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định.

– Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do ban tổ chức cấp tương ứng quy định.

 

 1. LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017như sau:
 2. Vòng thi cấp trường THCS

Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12 và 11/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

– Khối lớp 6: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

– Khối lớp 7: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

– Khối lớp 8: từ 10h30 đến 11h00 hoặc từ 16h30 đến 17h00

Khối lớp 9: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00

 1. Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường THPT

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 14/01 và 15/01/2017 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

– Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

– Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

– Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

– Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

 1. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức vào 02 ngày 04 và 05/03/2017. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm.

Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khối, cụ thể như sau:

– Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

– Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

– Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

– Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

– Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

Sau khi hoàn thành vòng thi, Các sở GDĐT lựa chọn học sinh khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi cấp toàn quốc và gửi bản mềm danh sách về địa chỉ “dhgiang@moet.edu.vn” và “ioe@moet.edu.vn” và bằng văn bản về Đặng Hiệp Giang, chuyên viên Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 11/3/2017 để đăng ký tham gia vòng toàn quốc. Khi gửi bản mềm danh sách học sinh các khối thi phải dùng tiêu đề thống nhất như sau: “Sở GDĐT … (tên sở) đăng ký tham gia IOE vòng toàn quốc năm 2017” để Ban tổ chức xử lý dữ liệu.

Sau ngày 11/3, căn cứ vào đăng ký của các sở, Bộ GDĐT sẽ có phân công giám sát chéo cho vòng thi toàn quốc.

 1. Vòng thi cấp toàn quốc

4.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi

Vòng thi cấp toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2016-2017 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 15/4/2017.

 

 

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Nhà trường kết nối mạng Internet + Wife ở phòng Tin, phòng Thư viện lắp đặt 03 máy bàn tại phòng thư viện chuyên cho việc luyện thi của học sinh.
 3. Nhân viên thiết bị, thư viện và phụ trách công nghệ thông tin luôn kiểm tra đường truyền, các phần mềm hổ trợ như trình duyệt google choome, cốc cốc; phần mềm hổ trợ Adobe Flash Player…
 4. Giáo viên phụ trách bồi dưỡng, giáo viên giảng dạy nắm lịch mở các vòng thi như trên và tổ chức hướng dẫn cho học sinh tự luyện thi để vượt qua các vòng thi cá nhân. Giáo viên giảng dạy lập ít nhất 02 nic name như học sinh để giải và hướng dẫn cho học sinh.

Sau một tuần mở vòng thi phải tổ chức được cho đội tuyển thi lọt qua vòng các nic của mình.

 1. Các tổ chuyên môn và ban Phó hiệu trưởng theo giỏi học sinh và giáo viên thi hàng tháng ở trang violimpic.vn để đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá thi đua.
 2. Đến thời gian thi các cấp trường nhà trường bố trí đủ máy tính cho học sinh tham gia thi. Cán bộ CNTT (Phó Hiệu trưởng) lập mật mã cấp trường và cho học sinh đăng nhập để thi.

Giáo viên phụ trách căn cứ kết quả để trình danh sách HS đề nghị dự thi cấp huyện.

Nhà trường dùng kết quả để đánh giá thi đua cho giáo viên và lớp.

 1. Đến vòng dự thi câp huyện, và cấp tỉnh (nếu có HS vào đội tuyển), nhà trường phải tạo mọi điều kiện về máy tính xách tay, thời gian … để hổ trợ HS luyện và tham gia thi.
 2. Phân công giáo viên phụ trách:
KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9
Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến Trần Thị Thanh Thủy
 1. Lịch thi cho các lớp:

– Chiều thứ 2: Khối 6, khối 7

– Chiều thứ 4: Khối 8, khối 9.

* Khuyến khích học sinh mạng máy tính của gia đình đến kết nối mạng để thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi Olympic Tiếng anh qua mạng internet và thi tài năng tiếng anh cấp THCS của trường THCS Quảng Thạch. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiên cứu thực hiện nghiêm túc. Nếu có gì vướng mắc thì trực tiếp gặp đ/c Phó Hiệu trưởng hoặc đ/c Hồng Nhung để giải quyết.

 

  TM BAN GIÁM HIỆU                              

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                  

                  Nơi nhận: Phòng GD ĐT

                                    BGH nhà trường

                                    Các tổ CM, Hành chính          

                                    GV,NV  toàn trường

 

 

                                                                                   Hoàng Ngọc Hưng  


PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS Q THẠCH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ THI IOE TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET

 

 1. Thời gan đánh giá: Ngày 30 tháng 9 năm 2015
 2. Kết quả đánh giá:
 3. Số lượng giáo viên tham gia thi: Chưa có giáo viên đăng ký nic để thi cùng học sinh.
 4. Số lượng học sinh tham gia các khối lớp:

Toàn trường có 90 lượt em đăng ký tham gia dự thi.

+ Khối 6: Có 27 lượt em dự thi

+ Khối 7: Có 18 lượt em đăng ký dự thi

+ Khối 8: Có 17 lượt em đăng ký dự thi.

+ Khối 9: Có 28 lượt em đăng ký dự thi.

 1. Đánh giá:

– Giáo viên chưa lập nic để dự thi theo kế hoạch của Phòng và nhà trường.

– Số lượng học sinh tham gia đồng đều các khối lớp

 1. Đề nghị

– Giáo viên lập nic để dự thi cùng với học sinh (ít nhất 01 nic trong khối lớp phụ trách, lấy tên không bắt buộc tên của giáo viên, song phải báo với ban giám hiệu).

– Đôn đốc nhắc nhở học sinh tham gia thi cấp trường nhiều hơn, tích cực hơn.

(Đến ngày 30 tháng 10 Phó Hiệu trưởng kiểm tra lại để đưa vào đánh giá thi đua giáo viên và hóc sinh các lớp).

 

 

Quảng Thạch, ngày 30 tháng 9 năm 2015

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
This time managements system will also help you to reduce stress because you already know what you are aiming at click here for info each day.